ముగించు

సమాచారం పొందుపరిచే ఆపరేటర్ పోస్టుల యొక్క నియామకాల తాత్కాలిక జాబితా అవుట్సోర్సింగ్ ఆధారంగా NHM ద్వారా, ప్రకటన నం 10010/2017, తేది.03.01.2018. జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి : : ఆదిలాబాద్

సమాచారం పొందుపరిచే ఆపరేటర్ పోస్టుల యొక్క నియామకాల తాత్కాలిక జాబితా అవుట్సోర్సింగ్ ఆధారంగా NHM ద్వారా, ప్రకటన నం 10010/2017, తేది.03.01.2018. జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి : : ఆదిలాబాద్
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
సమాచారం పొందుపరిచే ఆపరేటర్ పోస్టుల యొక్క నియామకాల తాత్కాలిక జాబితా అవుట్సోర్సింగ్ ఆధారంగా NHM ద్వారా, ప్రకటన నం 10010/2017, తేది.03.01.2018. జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి : : ఆదిలాబాద్

సమాచారం పొందుపరిచే ఆపరేటర్ పోస్టుల యొక్క నియామకాల తాత్కాలిక జాబితా అవుట్సోర్సింగ్ ఆధారంగా NHM ద్వారా,  ప్రకటన నం 10010/2017, తేది.03.01.2018. జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి : :  ఆదిలాబాద్

20/03/2018 26/03/2018 చూడు (598 KB)