ముగించు

ఎన్నికల విభాగము

ఆదిలాబాద్ జిల్లా 2 అ.ని (అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు)
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ సంఖ్య అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పేరు పోలింగ్ స్టేషన్లు
7 ఆదిలాబాద్ 244
8 బోథ్ (షె.తె.) 232
ఎలెక్టోరల్ రెజిస్ట్రేషన్ అధికారి
జిల్లా నంబరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ సంఖ్య అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పేరు ఎలెక్టోరల్ రెజిస్ట్రేషన్ అధికారి పేరు ఫోన్ నంబరు చిరునామా
3 7 ఆదిలాబాద్ సి.హెచ్ సూర్యనారాయణ 9491053611 రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్,ఆదిలాబాద్
3 8 బోథ్ (షె.తె.) రాజేశ్వర్ రాథోడ్ 9490100202 జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి అధికారి,ఆదిలాబాద్
సహాయ ఎలెక్టోరల్ రెజిస్ట్రేషన్ అధికారి
జిల్లా నంబరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ సంఖ్య అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పేరు సహాయ ఎలెక్టోరల్ రెజిస్ట్రేషన్ అధికారి పేరు ఫోన్ నంబరు చిరునామా
3 7 ఆదిలాబాద్ నంద కిషోర్ 9491053507 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము,బేల
3 7 ఆదిలాబాద్ బి.ప్రభాకర్ 9491053511 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము, జైనథ్
3 7 ఆదిలాబాద్ యస్. శ్రీదేవి 9491051385 తహసీల్దారు,ఆదిలాబాద్ (గ్రామీణ) తహసీల్దారు కార్యాలయము, కైలాష్ నగర్,ఆదిలాబాద్ – 504002
3 7 ఆదిలాబాద్ టి.ఎస్తేర్ వర్ణ 9491053599 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము,ఆదిలాబాద్ పట్టణ
3 7 ఆదిలాబాద్ యం.భోజన్న 9491054806 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము,మావల
3 8 బోథ్ (షె.తె.) టి.రాజేందర్ సింగ్ 9491053506 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము,బజార్ హత్నూర్
3 8 బోథ్ (షె.తె.) మహమ్మద్ అతికుద్దీన్ 9491053575 ఉప తహసీల్దారు(ఫుల్ అడిషనల్ చార్జ్),తహసీల్దారు కార్యాలయము, తలమడుగు
3 8 బోథ్ (షె.తె.) మహేందర్ 9491053847 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము, సిరికొండ
3 8 బోథ్ (షె.తె.) డి.లక్ష్మన్ 9491053594 తహసీల్దారు (ఫుల్ అడిషనల్ చార్జ్),తహసీల్దారు కార్యాలయము, బోథ్
3 8 బోథ్ (షె.తె.) బి. రాంరెడ్డి 9491053513 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము, తాంసీ
3 8 బోథ్ (షె.తె.) కె. గంగాధర్ 9491053512 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము, నేరడిగొండ
3 8 బోథ్ (షె.తె.) అర్క మోతీరాం 9491053509 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము, గుడిహత్నూర్
3 8 బోథ్ (షె.తె.) రాథోడ్ మోహన్ సింగ్ 9491053508 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము, ఇచోడ
3 8 బోథ్ (షె.తె.) ఎ. రాజేశ్వర్ 9491053562 తహసీల్దారు,తహసీల్దారు కార్యాలయము, భీంపూర్
ఎలక్షన్ ఉప తహసిల్దార్స్
జిల్లా నంబరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ సంఖ్య అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పేరు ఉప తహసిల్దార్ పేరు ఫోన్ నంబరు చిరునామా
3 7 ఆదిలాబాద్ సాయి మహేష్ 8555942467 తహసీల్దారు కార్యాలయము ఆదిలాబాద్ పట్టణం
3 8 బోథ్ (షె.తె.) అశోక్ దండనాయక్ 9440096100 తహసీల్దారు కార్యాలయము, బోథ్