ముగించు

ఎలా చేరుకోవాలి?

కుంటాల జలపాతం

దిశా నిర్దేశాలు : ఆదిలాబాద్ నుండి 64 కిలోమీటర్లు. సమీప విమానాశ్రయం: హైదరాబాద్: రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (280 కి.మీ) సమీప రైల్వే స్టేషన్: ఆదిలాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ (57 కిమీ). వసతి: అతిథి గృహాలు మరియు హోటళ్ళు ఆదిలాబాద్ మరియు నిర్మల్.

పోచ్చెర జలపాతం

దిశా నిర్దేశాలు : ఆదిలాబాద్ నుండి 52 కిలోమీటర్లు.సమీపంలోని విమానాశ్రయం: హైదరాబాద్: రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (280 కి.మీ) సమీప రైల్వే స్టేషన్: ఆదిలాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ (52 కిమీ). వసతి: ఆదిలాబాద్ మరియు నిర్మల్ లలో ప్రైవేట్ లగ్జరీ హోటల్స్.

జైనత్  దేవాలయం :

దిశా నిర్దేశాలు : ఆదిలాబాద్ నుండి 20 కిలోమీటర్లు. సమీప విమానాశ్రయం: హైదరాబాద్: రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (341 కిమీ) సమీప రైల్వే స్టేషన్: ఆదిలాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ (20 కిమీ). వసతి: అతిథి గృహాలు మరియు ఆదిలాబాద్ లో హోటల్స్.

నాగోబా జాతర కేస్లాపూర్ :

దిశా నిర్దేశాలు : ఆదిలాబాద్ నుండి 32 కిలోమీటర్లు. సమీప విమానాశ్రయం: హైదరాబాద్: రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (326 కిమీ) సమీప రైల్వే స్టేషన్: ఆదిలాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ (32 కిమీ). వసతి: అతిథి గృహాలు మరియు ఆదిలాబాద్ వద్ద హోటల్స్ (32 కిమీ).