ముగించు

జిల్హాధికారి కార్యాలయము

జిల్లా పరిపాలనలో జిల్హాదికారి కార్యాలయము కీలక పాత్రను పోషిస్తుంది. ఐఏఎస్ క్యాడర్ లో జిల్హాదికారి జిల్లాకు ముఖ్యునిగా వ్యవహరిస్తారు. తన అధికార పరిధిలో శాంతి భద్రతలను కాపాడుట కొరకు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు. జిల్హదికారి ముఖ్యముగా ప్రణాళిక మరియు అభివృద్ది, శాంతి భద్రతలు, షెడ్యుల్డ్ ప్రాంతాలు/ఏజన్సీ ప్రాంతాలు, సాధారణ ఎన్నికలు, ఆయుధ లైసెన్స్ లు మొదలయిన విషయాలను నిర్వహిస్తారు.

సాధారణంగా ఐఏఎస్ కాడర్ కు చెందిన / ఎగువ ప్రత్యేక గ్రేడ్ ఉప జిల్హాదికారులు, సంయుక్త జిల్హాదికారిగా వ్యవహరిస్తారు. అనేక శాసనముల కు లోబడి జిల్లలో రెవెన్యూ పాలనను నిర్వహిస్తారు. అతను  సంయుక్త మేజిస్ట్రేట్ గా కూడా నియమితులు. ఆటను ముఖ్యముగా పౌర సరఫరాలు, భూ విషయాలు, గనులు మరియు ఖనిజాలు, గ్రామ అధికారులు మొదలయిన విషయాలను నిర్వహిస్తారు.

జిల్హాదికారి మరియు సంయుక్త జిల్హాదికారి తమ బాధ్యతలు నేరవేర్చడంలో ప్రత్యెక గ్రేడ్ ఉప జిల్హాదికారి కాడర్ లో ఉన్న జిల్లా రెవిన్యూ అధికారి తోడ్పడుతారు. జిల్హాదికారి కార్యాలయము లోని అన్ని శాఖలను సమన్వయపరచడం జిల్లా రెవిన్యూ అధికారి బాధ్యత. అతను ముఖ్యముగా సాధారణ పరిపాలన మరియు జిల్హాదికారి కర్యాలయములోని దైనందిన వ్యవహారాలను పర్యవేక్షిస్తుంటారు.

తహసిల్దార్ స్థాయి లోని అధికారి పరిపాలనాధికారి గా వ్యవహరిస్తూ జిల్హాదికారికి సహాయకునిగా ఉంటారు. జిల్హాధికారి కార్యాలయం లోని అన్ని శాఖలను నేరుగా పర్యవేక్షిస్తుంటారు మరియు చాలా వరకు ఫైల్స్ అతని ద్వారానే వెళ్తుంటాయి.

తెలంగాణా ప్రభుత్వ పాలనా సంస్కరణల్లో భాగంగా జిల్హాదికారి కార్యాలయాన్ని 8 భాగములు గా విభజించారు.  ప్రతి భాగము ను సులువుగా గుర్తించడానికి  వర్ణమాల లోని ఒక అక్షరాన్ని కేటాయించారు.

  1. విభాగం A :: ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్స్తో ఒప్పందాలు
  2. విభాగం B :: అకౌంట్స్ మరియు ఆడిట్ లతో ఒప్పందాలు
  3. విభాగం C :: జస్టిస్ (న్యాయస్థానం / చట్టపరమైన) విషయాలతో వ్యవహరిస్తుంది
  4. విభాగం D :: ల్యాండ్ రెవెన్యూ మరియు ఉపశమనంతో ఒప్పందాలు
  5. విభాగం E :: ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో ఒప్పందాలు
  6. విభాగం F :: భూమి సంస్కరణలతో ఒప్పందాలు
  7. విభాగం G :: భూమి కొనుగోలుతో ఒప్పందాలు
  8. విభాగం H :: ప్రోటోకాల్, ఎన్నికలు మరియు పునర్విచారణ పనితో ఒప్పందాలు.