ముగించు

గ్రూప్-IV సేవల క్రింద SC / ST ల యొక్క బ్యాక్లాగ్ ఖాళీల నియామకం – 2018

ప్రచురణ తేది : 20/06/2018

ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ – గ్రూప్ -4 సర్వీసుల కింద ఎస్సీ, ఎస్టీల బ్యాక్లాగ్ నియామకాలు – 2018 నోటిఫికేషన్ / దరఖాస్తు ఫారం. నోటిఫికేషన్ మరియు దరఖాస్తు ఫారమ్ వివరాలు కోసం మెయిన్ మెను లో నోటీసులు -> నియామకాలు ను సందర్శించండి