ముగించు

పత్రాలు

Filter Form category wise

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది వివరాలు చిరునామా View / Download
మహిళల అభివృద్ధి బాలల సంక్షేమం మరియు వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ -ఎయిడ్స్ మరియు గృహోపకరణాల దరఖాస్తు ఫారం 19/05/2017 చూడు (358 KB)
మహిళల అభివృద్ధి బాలల సంక్షేమం మరియు వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ – వివాహ ప్రోత్సాహక సహాయం దరఖాస్తు ఫారం 19/05/2017 చూడు (589 KB)
మహిళల అభివృద్ధి బాలల సంక్షేమం మరియు వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ – ప్రీ-మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తు ఫారం 19/05/2017 చూడు (772 KB)
మహిళల అభివృద్ధి బాలల సంక్షేమం మరియు వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ -ఆర్ధిక సహాయము కింద రాయితీ దరఖాస్తు ఫారం 19/05/2017 చూడు (901 KB)