ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

బ్యాంకులు

ఆంధ్రా బ్యాంకు

సినిమా రోడ్ మహేశ్వరి థియేటర్ దగ్గర, ఆదిలాబాద్-504001

ఫోన్ : 08732-230769
వెబ్సైట్ లింక్ : https://andhrabank.in

తెలంగాణా గ్రామీణ బ్యాంకు

కలెక్టర్ చౌక్ ఆదిలాబాద్-504001

ఫోన్ : 08732-225657
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.tgbhyd.in/

తెలంగాణా గ్రామీణ బ్యాంకు

వినాయక్ చౌక్, పురపాలక భవనము ఆదిలాబాద్ - 504001

ఫోన్ : 08732-224134
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.tgbhyd.in/

బ్యాంకు అఫ్ ఇండియా

H No. 4-3-5 సినిమా రోడ్ భుక్తాపూర్ ఆదిలాబాద్ - 504001

ఇమెయిల్ : adilabad[dot]hyderabad[at]bankofindia[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 08732-223133
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.bankofindia.co.in

భారతీయ స్టేట్ బ్యాంకు

శివాజీ చౌక్ ఆదిలాబాద్ - 504001

ఫోన్ : 08732-231265
వెబ్సైట్ లింక్ : https://sbi.co.in/

విద్యుత్

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఆదిలాబాద్ నార్త్

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఆదిలాబాద్ నార్త్

ఫోన్ : 9440811694

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఆదిలాబాద్ రూరల్

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఆదిలాబాద్ రూరల్

ఫోన్ : 9440811698

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఆదిలాబాద్ సౌత్

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఆదిలాబాద్ సౌత్

ఫోన్ : 9440811695

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇచోడ

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇచోడ

ఫోన్ : 9440811699

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ జైనత్

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ జైనత్

ఫోన్ : 9440811697

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ తాoసీ

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ తాoసీ

ఫోన్ : 9440811696

పురపాలక

పురపాలక సంస్థ

H.No. 4-2-320 వినాయక్ చౌక్ ఆదిలాబాద్ -504001

ఇమెయిల్ : mc[dot]adilabad[at]cdma[dot]gov[dot]in
ఫోన్ : 08732226544

కళాశాలలు

కేంద్రీయ విద్యాలయ

నిర్మితి కేంద్రం,దగ్గర, కేఆర్క్ కాలనీ రోడ్, ఆదిలాబాద్ - 504 001

ఇమెయిల్ : kvadilabad[at]kvsedu[dot]org
ఫోన్ : 08732-220506

డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ (DIET)

తెలంగాణ చౌక్, పాత హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ వెనుకాల ఆదిలాబాద్ - 504001

ఫోన్ : 08732-226537
వర్గం / పద్ధతి: sdcfdc

పారిశ్రామిక శిక్షణా సంస్థ

కేఆర్కే కాలనీ రోడ్, ఆదిలాబాద్ -504001

వర్గం / పద్ధతి: sdcfdc

చికిత్సాలయాలు

ప్రభుత్వేతర సంస్థలు

సెడ్స్ ఎన్జిఓ

# 3-2-348, సాయి బాబా మందీర్ సమీపంలో తిలక్ నగర్ , ఆదిలాబాద్ - 504001

ఇమెయిల్ : saidssurender[at]yahoo[dot]com
ఫోన్ : 08732-233512

పాఠశాలలు

కేంద్రీయ విద్యాలయ

నిర్మితి కేంద్రం దగ్గర , కే ఆర్ కే కాలనీ రోడ్ ఆదిలాబాద్ - 504 001

ఇమెయిల్ : kvadilabad[at]kvsedu[dot]org
ఫోన్ : 08732-220506

చావర అకాడమీ CBSE స్కూల్

పి.ఓ. మావల (మండలం), ఆదిలాబాద్ జిల్లా , తెలంగాణా రాష్ట్రము 504002

ఇమెయిల్ : chavaraacademy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9010144380

లిటిల్ ఫ్లవర్ ఇంగ్లీష్ హై స్కూల్

1-2-98, శాంతినగర్, ఆదిలాబాద్, తెలంగాణ 504001

ఫోన్ : 08732-227775

లిటిల్ స్టార్ హై స్కూల్

1-2-98, వినాయక్ చౌక్ సమీపంలో, శాంతి నగర్, ఆదిలాబాద్ - 504 001

ఇమెయిల్ : rupeshsingh00008[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08732-227301