ముగించు

మౌలిక వసతులు

యన్.ఐ.సి. ఆదిలాబాద్ నందు కల సమాచార మరియు సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయములు

  1. సిస్కో ఎయస్ ఆర్ 1002.ఎక్స్ రౌటర్ – 1 సం.
  2. సిస్కో 7200 వీ ఎక్స్ ఆర్ సిరీస్ రౌటర్ – 1 సం.
  3. సిస్కో 24 పోర్ట్ స్విచ్ కాటలిస్ట్ 2960 సిరీస్ – 1 సం.
  4. విన్ 2008 రాక్ మౌంట్ సర్వర్ – 1 సం.
  5. క్లయింట్స్ (విండో 10) – 4 సం.
  6. ప్రింటర్ / స్కానర్ – 2 సం.
  7. యూపియస్ (5 కెవిఎ) – 2 సం.
  8. 100 యంబిపియస్/1 జిబిపియస్ లీజడ్ లైన్ (బి యస్ యాన్ యల్) కనెక్టివిటి
  9. విడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ సంబంధించిన పరికరములు