ముగించు

యెన్ ఐ సీ పరిచయం

యన్.ఐ.సి. ఉద్యోగుల వివరాలు
క్రమ సంఖ్య పేరు హోదా కార్యాలయ ఫోన్ నంబరు చరవాణి నంబరు ఇ-మెయిలు
1. రాకేశ్ గుండి జిల్హా సూచనా విజ్ఞాన అధికారి 08732-227056 9490409692 tsadb@nic[dot]in
2. యం.కరణ్ చందర్ అదనపు జిల్హా సూచనా విజ్ఞాన అధికారి 08732-227056 9640443027 tsadb@nic[dot]in