ముగించు

పత్రికా ప్రకటన

చిత్రం లేదు

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ల్యాండ్ రికార్డ్స్ నవీకరణ కార్యక్రమం మిషన్ మోడ్లో నిర్వహించింది. భూమి రికార్డులను సవరించిన తరువాత 18 సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు కలిగిన కొత్త పట్టాదార్ పుస్తకములు,…

వివరాలు వీక్షించండి