ముగించు

ఐ.సి.యు సి హెచ్ సి ఉట్నూర్ యందు ఔట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో కొన్ని పదవులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్తుల మెరిట్ జాబితా

ఐ.సి.యు సి హెచ్ సి ఉట్నూర్ యందు ఔట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో కొన్ని పదవులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్తుల మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
ఐ.సి.యు సి హెచ్ సి ఉట్నూర్ యందు ఔట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో కొన్ని పదవులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్తుల మెరిట్ జాబితా

ఐ.సి.యు సి హెచ్ సి ఉట్నూర్ యందు ఔట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో కొన్ని పదవులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్తుల మెరిట్ జాబితా

20/07/2018 27/07/2018 చూడు (2 MB)