ముగించు

గడచిన సందర్భాలు

తెలంగాణా వెలుగు

“తీయనైన తెలుగు- తెలంగాణా వెలుగు” పుస్తక ఆవిష్కరణ

  • ప్రారంభం: 01/01/2018
  • ముగించు: 31/05/2018

వేదిక: జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరములో

చిత్రం లేదు

పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాల ముసాయిదా ప్రచురణలు

  • ప్రారంభం: 01/01/2018
  • ముగించు: 31/05/2018

వేదిక: సంబంధిత గ్రామాల్లో