ముగించు

పాఠశాలలు

కేంద్రీయ విద్యాలయ

నిర్మితి కేంద్రం దగ్గర , కే ఆర్ కే కాలనీ రోడ్ ఆదిలాబాద్ - 504 001

ఇమెయిల్ : kvadilabad[at]kvsedu[dot]org
ఫోన్ : 08732-220506

చావర అకాడమీ CBSE స్కూల్

పి.ఓ. మావల (మండలం), ఆదిలాబాద్ జిల్లా , తెలంగాణా రాష్ట్రము 504002

ఇమెయిల్ : chavaraacademy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9010144380

లిటిల్ ఫ్లవర్ ఇంగ్లీష్ హై స్కూల్

1-2-98, శాంతినగర్, ఆదిలాబాద్, తెలంగాణ 504001

ఫోన్ : 08732-227775

లిటిల్ స్టార్ హై స్కూల్

1-2-98, వినాయక్ చౌక్ సమీపంలో, శాంతి నగర్, ఆదిలాబాద్ - 504 001

ఇమెయిల్ : rupeshsingh00008[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08732-227301

శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిర్ ఉన్నత పాఠశాల

యస్.టి.యు. భవన్ వెనక, హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ, ఆదిలాబాద్ -504001

సెయింట్ జోసెఫ్స్ కాన్వెంట్ హై స్కూల్

తెలంగాణ చౌక్, ఆదిలాబాద్.

ఫోన్ : 08732-231307