ముగించు

SC / ST బ్యాక్లాగ్ ద్వారా నియమించబడిన ఉద్యోగుల విషయంలో సవరించిన సీనియారిటీ – 2007, జూనియర్ అసిస్టెంట్, సీనియర్ అసిస్టెంట్ క్యాడర్

ప్రచురణ తేది : 29/06/2018

ఆదిలాబాద్ జిల్లా SC / ST బ్యాక్లాగ్ ద్వారా నియమించబడిన ఉద్యోగుల విషయంలో సవరించిన సీనియారిటీ – 2007, జూనియర్ అసిస్టెంట్, సీనియర్ అసిస్టెంట్ క్యాడర్.మరింత వివరాల కోసం దయచేసి ప్రధాన మెనూ సందర్శించండి నోటిసులు->నోటీసు