ముగించు

ఉపకారవేతనాలు

తేది : 31/05/2014 - 31/05/2019 | రంగం: రాష్ట్ర విద్యా శాఖ

పేద విద్యార్థుల ప్రయోజనం కోసం ఈ పథకం ఉంది.

https://telanganaepass.cgg.gov.in

లబ్ధిదారులు:

పేద విద్యార్ధులు

ప్రయోజనాలు:

పైన తెలిపిన వెబ్ లింకును చూడండి

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

పైన తెలిపిన వెబ్ లింకును వాడండి