ముగించు

ఆధార్ సేవలు

భారతీయ ఏకీకృత నిర్ధారణ సంస్థ అనేది ఒక స్వయం నిర్ణాయిక సంస్థ . ఆధార్ చట్టం 2016 జులై 12న ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు సమాచార శాఖచే జారీ చేయబడినది.(ఆర్ధిక మరియు ఇతర సబ్సిడీలు, లాభాలు మరియు సేవల లక్ష్య పంపిణీ) చట్టం, 2016.

ఈ క్రింది సేవలను మీ-సేవా ద్వారా పొందవచ్చును.

  1. ఆధార్ రోజు వారి ప్రవేశ నమోదు
  2. ఆధార్ ఎలక్ట్రానిక్ కస్టమర్ గుర్తింపు
  3. ఆధార్ తెలుసుకొని పొందుట
  4. ఆధార్ సేవలు తెలుసుకొనుట

సందర్శించండి :  https://uidai.gov.in/

న్యూఢిల్లీ

ప్రాంతము : ఆదిలాబాద్ అర్బన్ తహసిల్ ఆఫీస్ పక్కన,జిల్హాధికారి కార్యాలయము,ఆదిలాబాద్ | నగరం : ఆదిలాబాద్ | పిన్ కోడ్ : 504001