ముగించు

కళాశాలలు

కేంద్రీయ విద్యాలయ

నిర్మితి కేంద్రం,దగ్గర, కేఆర్క్ కాలనీ రోడ్, ఆదిలాబాద్ - 504 001

ఇమెయిల్ : kvadilabad[at]kvsedu[dot]org
ఫోన్ : 08732-220506

డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ (DIET)

తెలంగాణ చౌక్, పాత హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ వెనుకాల ఆదిలాబాద్ - 504001

ఫోన్ : 08732-226537
వర్గం / పద్ధతి: sdcfdc

పారిశ్రామిక శిక్షణా సంస్థ

కేఆర్కే కాలనీ రోడ్, ఆదిలాబాద్ -504001

వర్గం / పద్ధతి: sdcfdc

ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాల

కలెక్టర్ కార్యాలయము ప్రక్కన,ఆదిలాబాద్ - 504001

వివేకానంద కళాశాల ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్,

దుర్గ నగర్, మావలా, ఆదిలాబాద్ - 504 001

ఇమెయిల్ : vivekananda_coe_adb[at]yahoo[dot]com
వర్గం / పద్ధతి: sdcfdc