కళాశాలలు

సంజయ్ గాంధీ పాలిటెక్నిక్

జిల్లా వ్యవసాయ కార్యాలయం ఎదురుగా, కేఆర్కే కలనీ రోడ్, ఆదిలాబాద్ - 504 001

ఇమెయిల్ : sggp026[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9912342026